Budúcnosť je v napredovaní

ŠPECIÁLNA ČINNOSŤ

Potrebujete vykonať orez stromov, vyčistiť pozemok alebo zlikvidovať odpad ?

Zabezpečujeme špeciálne činnosti ako orez stromov, čistenie (pozemkov, záhrad, domov), vypratávanie (domov, chát, garáží), likvidáciu odpadu.

ČISTENIE
VYPRATÁVANIE
OREZ STROMOV
LIKVIDÁCIA
ZIMNÁ ÚDRŽBA
SOLENIE

Šmykový nakladač Gehl 5635

  • hmotnosť 3400 kg

  • šírka 1750 mm

  • šírka 1750 mm

  • zdvihová hmotnosť 1700 kg

ZREALIZUJEME AJ

Zimnú údržbu areálov a plôch, odhŕňanie parkovísk a solenie ciest.

VÝKOPOVÉ  |  ZEMNÉ  |  BÚRACIE PRÁCE – volajte +421 911 630 352


Kontaktujte nás a my sa o všetko postaráme.

PORADENSTVO

LOKALITA POSOBENIA